Werkwijze

Wanneer we kijken naar problemen in mensenlevens dan hebben zij vaak een aantal vaste elementen. Een probleem begint bij een enkel moment waar deze wordt gevormd. Door een bepaalde ervaring krijg je als mens een idee, gevoel over of van iets. Dit idee zet zich vast in onze denkpatroon en legt een fundering aan. Vervolgens kunnen nieuwe situaties worden verbonden aan dit probleem. In ons denkpatroon ontstaat zo een wirwar van herinneringen welke hun grondvest hebben aan één enkel idee.

Om dit duidelijker te maken wil ik een analogie maken met een tastbaar voorbeeld uit de natuur: de boom. Een boom ontstaat uit één enkel zaadje. Het zaadje zet zich door middel van wortels vast in de grond en ontkiemt pas tijden later. De eerste jaren is het plantje nog instabiel en fragiel, maar zal in tijd een stevige stam vormen waaraan aan alle kanten takken vormen.

Het zaadje kan gebonden worden aan de eerste ervaring waardoor een het idee of gevoel wordt gevormd. Dit zet zich vast in ons denkpatroon zoals het zaadje haar wortels in de aarde zet. De dikke, stevige stam is de fundering van het gevorderde idee en de takken zijn de wirwar van herinneringen welke door onze hersenen gekoppeld zijn aan deze fundering.

Veel mensen zijn in staat de losse herinneringen te verwerken, maar laten het werkelijke probleem ongeroerd. De mogelijkheid blijft bestaan dat er eenzelfde situaties plaats zullen vinden welke onbewust opnieuw aan het kernprobleem gekoppeld kunnen worden. Zie het als het afsnoeien van takken. Iets wat de boom wel degelijk zal veranderen, maar niet zal schaden. Takken groeien immers opnieuw aan, al is het in een andere vorm.

Een veel zwaardere taak is de boom te ontdoen van haar wortels en zo van haar leven. Bij het verwijderen van een boom uit de tuin komt een tuinman te pas. Door zijn opleiding en ervaring weet hij beter hoe de wortels en de stam van de boom te schaden om zo het kollossale object in zijn geheel te verwijderen.

Om problemen uit je eigen denk- en werkpatroon te verwijderen is de hulp van een tuinmanvaak een vereiste. Iemand die in plaats van het afsnoeien van takken de wortels weet te behandelen. Als de wortels loskomen zal de stam geen houvast meer vinden in het denkpatroon en is de kern van het probleem te behandelen.

Ieder probleem vraagt om een andere behandeling, zoals niet iedere boom op dezelfde manier verwijderd kan worden. Soms zal een enkele behandeling volstaan, soms zijn meer behandelingen gedurende langere tijd nodig. Uiteraard wordt dit in overleg tussen therapeut en cliënt besproken. Een behandeling vindt gemiddeld een keer per maand plaats, afhankelijk van de gekozen methode. Vooral de healing kan diep en lang doorwerken en kan een langere verwerkingstijd vragen.

Als voorbeeld hebben jonge bomen hun wortels nog dichter bij het aardoppervlak liggen waardoor zij sneller omver geholpen kunnen worden. Kinderen reageren zo ook heel snel, zij staan dichter bij en zijn meer verbonden met de eigen bron. Dit terwijl een oudere beuk zwaarder werk vereist om in zijn geheel weg te werken en vraagt ook meer rust naderhand en tussendoor.